Er du et offer?

Et kvindeligt offer

Hvis du er blevet offer for et overfald eller en anden strafbar handling, så har du naturligvis krav på erstatning fra voldsmanden. Det er klart og alle ved, at det forholder sig sådan. Men er du klar over at der er nogle betingelser, som du skal overholde for at du kan få erstatningen? De fleste kender nok til, at den strafbare handling, der er blevet begået imod dem, skal anmeldes til politiet indenfor 72 timer efter, at den skete. Men ved de også, at erstatningskravet faktisk skal fremsættes under straffesagen, så den kan medtages i dommen, der vil falde?

Erstatninger kræver juridisk hjælp

Dette skal du have en dygtig erstatningsadvokat til at hjælpe dig med. Et erstatningskrav er nemlig ikke kun et spørgsmål om at finde ud af, hvad din skade har kostet dig indtil nu. Det handler også om at finde ud af – og stille krav om – hvad den vil koste dig fremover. Opgørelsen af et erstatningskrav kan være en ret kompliceret proces, da der er mange forskellige ’erstatningsposter’, som skal overvejes: Har du tabt din arbejdsevne? Skal du omskoles, så du kan bestride et andet job? Har du haft store udgifter til medicin og genoptræning? Har du fået varige mén? Ja, listen er lang, og der er mange ’usynlige’ faktorer, der også skal overvejes: Fx det psykiske pres, din familie lider.Dygtige erstatningsadvokater har erfaring med udregningen af den slags krav. Men de kan noget mere end det:

Ikke nødvendigt at møde op i Retten

De kan sørge for, at du ikke behøver at skulle møde op i retssalen og eventuelt stå ansigt til ansigt med gerningsmanden, som skal betale erstatningen. Det kan være en stor belastning at skulle i retten på grund af, at et ondt menneske har udført vold imod dig. Erstatningsadvokaterne vil påtage sig at svare på dine vegne i retssagen. Og du skal ikke betale for det. Du kan få en beskikket advokat – eller du kan anvende en advokat, du i forvejen kender og har tillid til. Det kræver dog, at din advokat har indvilget i at repræsentere dig i sagen.

Måske har politiet ikke været i stand til at finde gerningsmanden. Det er jo temmelig trist at konstatere. Men det sker. Betyder det så, at du ikke kan få erstatning?

Advokaten kan anmelde til Erstatningsnævnet

Nej, det betyder ikke, at du ikke får erstatning. Men det betyder, at den tildeles på en helt anden måde, end hvis den blev tildelt efter en retssag imod gerningsmanden.

I tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde gerningsmanden, så vil din erstatningsadvokat her anmelde dit krav til Erstatningsnævnet. Dette er en anden type erstatningskrav end offererstatning er, og det skal anmeldes inden for 24 måneder. Det kan tage ret lang tid at få en sag om erstatning igennem hos Erstatningsnævnet. Derfor er erstatningsadvokaten nødvendig. Han vil gøre alt, hvad han kan for at fremskynde processen. Igen, så kan du få omkostningerne til anmeldelse og opgørelse af dit krav dækket af staten. Du vil få beskikket en advokat, der skal hjælpe dig. Men du kan også aktivt selv finde dygtige erstatningsadvokater, som har erfaring og ekspertise.

Scroll to Top