Udvikling og samarbejde

Individet i et team

I har et lille firma, som klarer sig godt. Og det er der en enkelt grund til: I har vægtet, at teambuilding og godt team samarbejde skal have prioritet. Derfor har I investeret i adskillige events, hvor jeres teams er blevet udviklet. Det har været målrettede investeringer. I kan se, at jeres strategi har givet pote. Tallene på regnskabet for sidste kvartal var fine. Super. I er virkeligt tilfredse. Men. Der er et men. I kan mærke, at nogle af jeres teams er ved at blive ’trætte’. Det virker som om, at gejsten ikke bliver opretholdt. Det virker som om, at antallet af nye kontrakter, der kommer ind til firmaet, ikke er helt oppe på det niveau, som det burde være, hvis jeres fremtid – som firma – skal sikres. Så det skal der gøres noget ved.

Hvordan gribes det an

Så, hvad skal I gøre? Skal I tage hver enkelt medarbejder ind til en personlig samtale, så I kan afdække, hvis der er problemer? Det handler jo om, at problemer skal løses, så energi og lyst til arbejdet kommer tilbage. Ja, arbejdsglæde skal alle medarbejdere have. Eller er der noget andet I kan gøre? Det vil jo tage ret lang tid at få alle de møder arrangeret, afholdt og så at få afdækket, hvis der er personlige problemer, der påvirker præstationerne. Findes der andre muligheder? Ja, det gør der. I behøver ikke at bruge tid og penge på at tale med alle medarbejderne. I behøver ikke at skulle bryde jeres hjerner itu på at prøve at forstå, hvad en medarbejder forsøger at forklare eller sige.

Professionelle teamudviklere

I kan få professionel hjælp af teamudviklere.

Teamudvikling er nemlig ikke kun et spørgsmål om at skabe gode teams. Teamudvikling – læs her handler dels om at afdække, hvilke kvalifikationer og personligheder særlige opgaver har brug for, dels om at skabe en arbejdskultur, der er fælles for alle i teamet. Teamudvikling handler om at få fremkaldt disse personligheder og kvalifikationer på de rigtige tidspunkter – alt efter opgaven. Det kan derfor godt tænkes, at I har fået sat nogle supergode teams op, som har kunnet løse opgaverne tilfredsstillende. Men det kan også godt tænkes, at I ikke har set alle kvalifikationer og personligheder, som skal være med i de forskellige teams. Og det kan målrettet teamudvikling hjælpe jer med at få afdækket.

Samarbejdet i et godt team

Det vil være en investering i en allerede god investering, som I har lavet. Det vil også forstærke jeres firma. Ikke kun fordi I vil kunne få jeres teams rettet ind. Også fordi de modificerede teams vil kunne bidrage til, at jeres firmas opgaver bliver løst hurtigere og mere effektivt. I vil derfor få bedre tal på regnskaberne. Det handler nemlig ikke kun om teambuilding. Det handler om at de gode teams, som I allerede har skabt, kommer videre i den proces, der sigter på at alle – i teamet – tilsidesætter individualitet og bringer en fælles holdning og kultur ind i deres samarbejde. Kort sagt: Det handler om at forbedre det team samarbejde, der allerede eksisterer, så det bliver til en unik konstellation af kvalifikationer, personligheder og arbejdskultur.

Kan I nå så langt, så står virksomheden virkeligt stærkt.

Scroll to Top